Stöd ungas möjlighet till rörelseglädje
Genom Skolidrottsförbundet får unga idrotta på egna villkor

Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa och demokratiska värderingar.

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungas egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet.

Tillsammans har vi samlat in
1 217 337 kr

Gör som 887 andra och starta din egen insamling idag!