1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Springslanten 2022 - För barn och unga i rörelse

Förmånstagare för Springslanten 2022 är Stiftelsen Move. Stiftelsen har till ändamål att främja verksamhet för ungas rörelse, ungas ledarskap och ungas demokrati. Främjandet av stiftelsens ändamål ska i första hand ske genom utdelning av anslag till projekt och verksamheter som gör, kan göra eller har gjort en stor insats för ungas fysiska aktivitet och dess utveckling i Sverige. Utdelning av anslag kan ske löpande under året, där styrelsen beslutar om formerna för utdelningen samt omfattningen av de anslag som ska delas ut.

Choose Project Read More...

Skolidrottsförbundets allmänna arbete

Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa och demokratiska värderingar. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungas egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet.

Choose Project Read More...