Springslanten 2022 - För barn och unga i rörelse

Springslanten 2022 - För barn och unga i rörelse

Förmånstagare för Springslanten 2022 är Stiftelsen Move. Stiftelsen har till ändamål att främja verksamhet för ungas rörelse, ungas ledarskap och ungas demokrati.
Främjandet av stiftelsens ändamål ska i första hand ske genom utdelning av anslag till projekt och verksamheter som gör, kan göra eller har gjort en stor insats för ungas fysiska aktivitet och dess utveckling i Sverige.
Utdelning av anslag kan ske löpande under året, där styrelsen beslutar om formerna för utdelningen samt omfattningen av de anslag som ska delas ut.

136,647 kr
Collected


102
Fundraisers

1,305
Donations