Springslanten 2022 - För barn och unga i rörelse

Springslanten 2022 - För barn och unga i rörelse

Förmånstagare för Springslanten 2022 är Stiftelsen Move. Stiftelsen har till ändamål att främja verksamhet för ungas rörelse, ungas ledarskap och ungas demokrati.
Främjandet av stiftelsens ändamål ska i första hand ske genom utdelning av anslag till projekt och verksamheter som gör, kan göra eller har gjort en stor insats för ungas fysiska aktivitet och dess utveckling i Sverige.
Utdelning av anslag kan ske löpande under året, där styrelsen beslutar om formerna för utdelningen samt omfattningen av de anslag som ska delas ut.

136 647 kr
Insamlat


102
Insamlingar

1 305
Gåvor